Certificeringen

Bij ieder project stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid. Alle werkzaamheden worden door ons uitgevoerd conform ISO 9001, VCA**, ISO-14001, BRL 6000 5/6 en BRL 6000-21, deelgebieden ontwerpen, installeren en beheren. Roodenburg Service werkt tevens conform BRL 100 en SCIOS.