Certificeringen

Ons beleid is erop gericht om te streven naar optimale beheersing van het installatietechnische proces. Slechts op deze wijze kan worden voldaan aan onze hoge eisen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid.

Roodenburg Groep profileert zich als een “Groen”bedrijf op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Structureel wordt gewerkt aan permanente verbetering van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg en is het VGM management in alle bedrijfsonderdelen geïntegreerd. Elk werk wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van ISO 9001, VCA**, ISO-14001 en BRL 6000.

Roodenburg Service: tevens conform STEK en SCIOS

Bodem+ erkenning (WKO-installaties) conform BRL6000-21

Sinds 1 oktober 2014 dienen bedrijven die energiecentrales met warmte- en koudeopslag (WKO)- ontwerpen, installeren en beheren door de overheidsinstantie “Bodem+” erkend te zijn.

Wij zijn door KIWA op de deelgebieden – ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales met warmte- en koudeopslag (WKO) conform BRL 6000-21 gecertificeerd en op grond daarvan erkend door de overheidsinstantie “Bodem+”.

Wij hebben een rijke ervaring, kennis en passie op het realiseren van energiecentrales met warmte- en koudeopslag (WKO). Met tal van referentie projecten zoals o.a.de“De Maastoren te Rotterdam”, “WKO centrale NS Stations te Amsterdam” en “WKO centrale NS Stations te Utrecht”.

 

Het realiseren van een energiecentrale met warmte- en koudeopslag (WKO) is één, maar haalt de installatie daadwerkelijk het vooraf beoogde rendement is een tweede. Wij zijn vooral gericht om in ontwerpstadium optimalisaties aan te dragen en door te voeren voor een verbeterd rendement en vanaf de inbedrijfname overlopend naar het beheer die zorg en aandacht te geven, waar de installatie om vraagt om daadwerkelijk het rendement te behalen en te behouden.

Wij hebben het streven koploper te blijven op het gebied van energiecentrales met warmte- en koudeopslag (WKO).

Met Roodenburg Groep bent u verzekerd van een erkende, betrouwbare, maar vooral resultaatgerichte partner.