Aquathermie

Wij maken veelvuldig gebruik van Aquathermie bij projecten, maar wat houdt dit in?
Bij Aquathermie halen we thermische energie uit water. Dit kan uit oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater. Het gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is zeer geschikt voor het verwarmen en koelen van panden. We maken daarbij gebruik van temperatuurverschillen van het oppervlaktewater gedurende de seizoenen. Zo wordt in de zomer warmte uit het water opgeslagen in een WKO-installatie. Deze warmte wordt in het koude seizoen benut om met behulp van een warmtepomp woningen en gebouwen te verwarmen.

In de winter kan juist koude worden opgeslagen in de WKO-installatie. Dergelijke installaties worden toegepast wanneer de vraag naar koeling in de zomer groot is. Bij project Floating Office Rotterdam is deze wijze van aquathermie toegepast.

Een andere manier voor het opwekken van thermische energie is door middel van drinkwater (TED). Vanuit een watertransport leiding van een drinkwaterbedrijf kan warmte of koude via een warmtewisselaar worden overgedragen voor direct gebruik of opslag in de bodem van een WKO-systeem. Het nog te filteren drinkwater stroomt vervolgens weer de drinkwatertransportleiding in.

Westfield Mall of the Netherlands is een mooi voorbeeld van een project waarbij we gebruik hebben gemaakt van TED. Voor de regeneratie van de bronnen en, indien nodig, extra koeling van het WKO-systeem wordt gebruik gemaakt van een inkoppeling op de BAL-leiding (Bergambachtleiding) van Dunea die het water van een uitloper van de oude Maas van Bergambacht naar het duingebied transporteert. Het rivierwater wordt hier gezuiverd tot drinkwater. Door het realiseren van een inkoppeling op dit leidingwerk kunnen wij gebruik maken het drinkwater voor koeling.

Bij extreem hoge buitentemperaturen is het mogelijk om de extra warmte vanuit het winkelcentrum te lozen op de rivierwater aansluiting. Hiermee wordt het water voor de bron iets afgekoeld, waardoor er meer koelcapaciteit geleverd kan worden via de bron. Door te kiezen voor aquathermie als koelsysteem kan de CO2 -reductie van het winkelcentrum met nog eens 10% worden verbeterd!

Bij thermische energie uit afvalwater (TEA) wordt warmte ingezet die vrijkomt van het gezuiverde afvalwater afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). De warmte wordt door middel van warmtepompen aan het afvalwater onttrokken en in temperatuur opgewaardeerd om zo de levering van warmte en tapwater mogelijk te maken.