Smart Thermal Grid

Smart Thermal Grid (STG) is een innovatief bron-netwerk dat uitsluitend gebruik maakt van lokale en duurzame bronnen, waaronder aquathermie in combinatie met warmtekoudeopslag. 
Er worden niet alleen duurzame bronnen ingezet om de gebouwen te verwarmen en verkoelen, ook kan middels het STG overtollige warmte of koude tussen gebouwen worden uitgewisseld. Indien nodig kan warmte of koude worden opgeslagen in de bodem of aan de bodem worden onttrokken. 

Floriade in Almere is een project waarbij deze CO2 besparende techniek wordt toegepast. Lees meer over dit gebiedsontwikkelingsproject: Floriade