Safety Culture Ladder

Bewust veilig werken met aandacht voor jezelf en anderen heeft bij ons de hoogste prioriteit. Maar hoe veilig werken wij nou echt? Om dit meetbaar te maken hebben wij ons laten certificeren voor trede 2 van de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder). De auditoren van de KIWA waren onder de indruk van onze open cultuur, de betrokkenheid en het enthousiasme van de collega’s en de verantwoording die genomen wordt om veilig te werken.
Het komend jaar zullen wij de aandacht vestigen op verbeteren van de veiligheidsbewustheid in de samenwerking met onze partners zodat we volgend jaar de stap kunnen zetten naar trede 3!