Centraal Museum Utrecht

Centraal Museum Utrecht

Opdrachtgever:

BURGY Bouwbedrijf

De “1920-vleugel”van Centraal Museum Utrecht wordt gerenoveerd.
Diverse technische installaties van de inmiddels ruim 100 jaar oude vleugel ondergaan een grootschalige verduurzaming. De bestaande luchtbehandelingskast (LBK) wordt vervangen en daarnaast komen 2 grote en 3 kleine LBK’s die worden aangesloten op het luchtbehandelingssysteem. Met behulp van de kleinere LBK’s kan het klimaat per verdieping geoptimaliseerd worden.

Hiernaast verrichten wij ook grootschalig onderhoud en realiseren wij aanpassingen aan het
meet- en regelsysteem. Door Priva HX te vervangen door Priva Blue ID maken wij de installaties toekomstbestendig.

Niet alleen de werktuigbouwkundige installaties worden verduurzaamd, ook de elektrotechnische installatie worden meegenomen. Met het toepassen van ledverlichting op de tweede verdieping en het plaatsen van zonnepanelen op het nieuwe dak wordt er nog een grote stap gezet op het gebied van verduurzaming. Uiteraard wordt met de realisatie van al deze werkzaamheden rekening gehouden met de monumentale waarde van het gebouw en het beschermd stadsgezicht. De zonnepanelen zullen daarom niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

In opdracht van BURGY Bouwbedrijf starten wij medio mei met onze werkzaamheden, de verwachtte oplevering is april 2023.