Missie en visie


Betrokkenheid, positiviteit, onafhankelijkheid en lef; deze woorden zijn kenmerkend voor ons familiebedrijf. Kernwaarden die terug te vinden zijn in onze missie en visie!

Het creëren van positieve impact op mens & maatschappij is één van onze belangrijkste missies!
Daarnaast hebben wij de ambitie koploper te blijven op het gebied van duurzame installatie oplossingen en energiebesparing. Zo dragen wij een steentje bij in de energietransitie. Dit in het belang van onze mensen, de planeet en de toekomst van onze kinderen.

Samen ambities realiseren

MVO


Vanuit onze kernwaarden willen wij impact maken op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Thema’s als duurzaamheid, milieu en gezondheid staan hoog op onze agenda. Wij willen actief en oprecht meewerken aan een wereld die voor iedereen een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven.

Met het vaststellen van een selectie uit de Sustainable Development Goals (SDG’s) willen wij een concrete bijdrage leveren om armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering tegen te gaan. De SDG’s zijn opgesteld door de VN en vormen een internationale leidraad om de wereld een betere plek te maken voor mens en dier.

Wij maken impact vanuit onze kernwaarden

Wij zijn trots op de relatie met onze partners

Onze partners


Wij hechten veel waarde aan de relatie met onze vaste partners. Zij hebben dezelfde normen en waarden, wat ten goede komt in de samenwerking. Deze samenwerking is niet alleen van groot belang om in 2030 de klimaatdoelen te behalen. Ook op het gebied van nieuwe technologie, kennisoverdracht en veiligheid is samenwerking essentieel!

Samen kom je verder!