De Oliphant Amsterdam

Opdrachtgever:
FS NL Zuidoost Property 15 B.V.

In juli 2017 is de grootschalige renovatie van het gebouw De Oliphant in Amsterdam gestart! Het imposante gebouw, herkenbaar aan de Y-vorm, is volledig ontdaan van gevels en installaties en wordt nu opnieuw opgebouwd. In opdracht van FS NL Zuidoost Property 15 B.V. zullen wij alle
W, S, E en sprinklerinstallaties realiseren.
De verwachtte oplevering, met BREEAM Very Good, is eind 2018!

Update:
3 april 2018

Inmiddels is de sloop overgegaan in de opbouw. Sinds november 2017 zijn wij bezig met de werkzaamheden aan de CV- en GKW installaties en vanaf januari 2018 met de E-installaties door Terberg op de vleugels van de verdiepingen.
De vloeren van de verdiepingen worden verbreed, waarna de gevels aangebracht kunnen gaan worden.
Roodenburg gaat binnenkort starten met de sanitaire, de ventilatie- en sprinklerinstallaties en zodra het gebouw wind -en waterdicht is met de M&R installaties en de klimaatplafonds.