Opdrachtgever:
Heembouw
Looptijd:
Maart 2013-November2013
Oppervlakte:
10.000 m2
Installaties:
W, S en E installatie

Dunea is nu gehuisvest zich in een kantoorgebouw van ongeveer 10.000 m2. Dit is door de samenvoeging van 2 bestaande geschakelde kantoorgebouwen gerealiseerd. Het project is gesitueerd ten zuiden van het treinstation Zoetermeer aan het Plein van de Verenigde Naties. Roodenburg heeft tijdens deze verbouwing zorg gedragen voor het vernieuwen en renoveren van de huidige W- en S installaties.

Het pand beschikt nu over een goedwerkende en gekeurde klimaatinstallatie volgens de eisen die gesteld worden in het huidige bouwbesluit.

Wintersituatie: De binnencondities in de kantoor- en andere verblijfsruimten zijn nu zodanig dat er in de winter gedurende de kantooruren ten opzichte van de PMV-waarde van -0,5(conform de berekeningsmethode NEN-ISO 7730) geen gewogen onderschrijdingsuren in het gestandaardiseerde referentiejaar 1964/1965 (27 april t/m 15 september) optreden.

Zomersitiuatie: De binnentemperatuur in de kantoorruimten heeft overschrijdingswaarden in het standaard referentiejaar 1964/1965. In de temperatuuroverschrijdingsberekening zijn de overschrijdingswaarden nader vast gelegd.

Het gebouw voldoet hiermee aan de eisen voor energielabel A.